GreasePaK DMi

– doseringsenhet

 

GreasePaK DMi är en snygg, diskret och lättrengjord, sluten, väggmonterad doseringsenhet som inte tar upp något golvutrymme och som är mycket enkel att installera och använda. GreasePaK DMi innehåller en enda, enkel, färdigblandad GreasePaK MSGD 5-litersbehållare med vätska som bryter ner fett.

 

GreasePaK MSGD 5

– vätska för avloppsunderhåll

 

Mechline GreasePaK-vätska är en mycket effektiv produkt särskilt utvecklad för sin förmåga att bryta ner fett, olja och flott. GreasePaK MSGD är en fettnerbrytare med flera stammar sammansatt av flera naturligt förekommande icke patogena bakterier, som innehåller mer än 500 miljoner bakterier per gram.

Mycket effektiv:

 

Bakterierna i GreasePaK MSGD växer snabbt och frisläpper en samling kraftfulla enzymer som snabbt och effektivt bryter ner fett, olja och flott och annat organiskt material som blockerar avloppssystemet. Den avancerade sammansättningen fungerar under svåra omständigheter där vanliga branschprodukter är mindre effektiva. GreasePaK MSGD är mycket effektivt i miljöer med en liten mängd upplöst syre (t.ex. slutna avlopp) och där pH-nivån varierar.

 

Prövad och testad:

 

GreasePaK MSGD-vätskan är kulmen på 15 års forskning om nedbrytningen av fett, olja och flott och anses vara den kraftfullaste produkten av den typen som används i kommersiella kök. Andra produkter som används är vanligtvis fettnedbrytare med en stam och med mycket färre bakterier.

Miljö och säkerhet:

 

Mechline´s GreasePaK MSGD är en miljövänlig biologiskt nedbrytbar produkt i klass 1 som bryter ner fett, olja och flott till mindre, enklare molekyler som inte kan förändras eller anta fast form. Dessa nedbrutna produkter bryts sedan ner ytterligare av bakteriepopulationen eller sköljs snabbt bort.

 

Med den dagliga doseringen kommer bakterierna i GreasePaK att kolonisera avloppsrören och skapa en "biofilm" – en aktiv bioenzymatisk beläggning som återuppbygger sig själv och producerar en ständig tillgång på mycket aktiva enzymer för nedbrytning av fett, olja och flott.

Mechline´s GreasePaK MSGD kräver inga särskilda användnings-, hanterings- eller förvaringsrutiner.

Så fungerar GreasePaK DMi-doseraren.

 

GreasePaK DMi-enheten är fabriksinställd att automatiskt mata ut en medelstor dos av GreasePaK-vätska i köksavloppet varje kväll. När man var 28:e till 30:e dag byter ut 5-litersbehållaren avges automatiskt en större dos.

 

De säkra elektroniska kontrollerna gör det möjligt för kökschefen eller installatören att med en enkel knapptryckning ändra utmatningstid och mängd så att det passar det egna kökets behov.

 

Under driftcykeln kan kökschefen på en enkel vätskenivådisplay se hur mycket väska som återstår. En varning om låg vätskenivå eller att behållaren är tom visas när MSGD-vätskebehållaren måste bytas ut. När behållaren är tom byter man enkelt ut den med hjälp av en enkel, unik vridrörelse i en snabbanslutningsventil. Den läcker inte och ingen vätska går förlorad vid byte.

 

GreasePaK DMi kan låsas med nyckel i situationer då man måste begränsa åtkomsten.

 

Mått på GreasePaK DMi:

 

   

Bäst placering:

 

Kontakta High Tech AB för råd om bästa placering.

 

GreasePaK kan användas i kombination med en fettavskiljare [dosering före avskiljaren] eller som ett fristående sätt att avlägsna fett, olja och flott och för avloppsunderhåll.

  

Tekniskt:

 

GreasePaK DMi drivs med batteri – det krävs ingen anslutning till elnätet. Unik teknik gör att batterierna räcker i upp till 2 år innan man enkelt byter batteri. En varning om att batteriet håller på att ta slut visar operatören när det är dags att byta batteri, som är en enkel åtgärd.

GreasePak DMi kan även kopplas till strömkälla (220V). Det utförandet

heter GP-DMi/Mains och kan beställas separat som specialorder mot

lite längre leveranstid.

 

Den unika kontrollventiltekniken som är inbyggd i DMi-enheten gör att inga peristaltiska pumpar behövs och minskar behovet av service och underhåll.

 

Vatten behöver inte anslutas. GreasePaK DMi-enheten behöver bara anslutas direkt till köksavloppet eller strax innan fettavskiljaren. Monteringsutrustning ingår. Eftersom varken vatten- eller elanslutning krävs kan GreasePaK installeras nästan var som helst i köket.